TƯ VẤN

Ngày đăng: 01/11/2021 11:35 PM

  Tư vấn khảo sát, đo đạc hiện trạng
  Thiết kế được thực hiện bởi KTS từ 2 – 3 năm kinh nghiệm
  Chỉnh sửa bản thiết kế 4 lần không tính phí
  Nhận bản vẽ 3D hoàn chỉnh, bộ hồ sơ xin phép TC, bộ bản vẽ thi công
  Được tư vấn và chỉ định các vật liệu thi công, quy cách sản phẩm
  Bảng dự toán thi công cụ thể và chi tiết